آزمون های امر به معروف و نهی ازمنکر


باتوجه به حجم کثیر علاقه‌مندان و داوطلبان جهت مهارت سنجی سطح علمی و توانایی امر به معروف و نهی از منکر و به منظور مدیریت، تجمیع تمامی آزمون‌ها، کاهش دخالت و جلوگیری از خطای انسانی و همچنین هوشمند نمودن و سرعت بخشیدن به فرآیند برگزاری و صدور گواهینامه آزمون‌های جامع امر به معروف و نهی از منکر این سامانه طراحی و پیاده سازی گردید. شرکت در آزمون راهگشای فرصت های بسیاری است، آزمون جامع امربه معروف و نهی از منکر جهت تربیت و تعلیم نیروی انسانی متخصص، متعهد و متناسب با ماموریت های ستاد و ایجاد هماهنگی در فعالیت های آموزشی استان و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود در ارتقای سطح کیفیت آموزشی طراحی شده است. این آزمون که توسط متخصصین مرکز آموزش های تخصصی امر به معروف آستان قدس رضوی برگزار می‌گردد به شما تصویری دقیق و عادلانه از مهارت های امر به معروف و نهی از منکر نشان می دهد.

لیست آزمون ها