آزمون های امر به معروف و نهی ازمنکر


راهنمای آزمون های امر به معروف و نهی از منکر
داوطلبان گرامی می توانند با شرکت در آزمون حضوری مقدماتی امر به معروف و نهی از منکر و اخذ نمره قبولی، گواهینامه آموزشی دریافت نمایند. جدول شامل زمان های برگزاری آزمون در محل ستادامربه معروف ونهی ازمنکر خراسان رضوی است که معمولا هرهفته سه شنبه و چهارشنبه برنامه ریزی می گردد. منبع آزمون درسنامه امربه معروف ونهی ازمنکر بوده و برای کسب اطلاعات بیشتر می توان به فایل صوتی سه جلسه کلاس احکام، معارف و قانون گوش داده یا مطالب آموزشی در نرم افزار محیا را مطالعه فرمایید. چنانچه شرکت کنندگان نتوانند نمره قبولی 12 را اخذ کنند برای شرکت مجدد در آزمون پس از دوهفته انتظار مجدداً در همین مکان نیاز به ثبت نام می باشد.

لیست آزمون ها