تولیدات قدیمی


گسترش، ترویج و تعمیق فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر نیازمند استفاده از ظرفیت های علمی فرهنگی آموزشی و پژوهشی کشور و تلفیق آن با هنر، رسانه و فناوری می باشد. بر این اساس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی با حمایت از تشکل های مردمی و جهت دهی به آثار هنرمندان و مولفان اقدام به تولید آثار مکتوب و محصولات سمعی بصری نموده است.
بر این اساس تهیه، چاپ و رونمایی از پنج عنوان کتاب، تهیه متن کتاب آموزشی ظابطان، حمایت از چاپ کتاب 8 نویسنده جوان در حوزه امر به معروف و نهی از منکر، تولید فیلم کوتاه، انیمیشن و کلیپ های 60 ثانیه ای در راستای ترویج فرهنگ فریضتین انجام شده است.