برگزاری دوره های آموزش مقدماتی امربه معروف و نهی از منکر طبق قانون یکی از وظایف ستادهای امر به معروف و نهی از منکر بوده که در این زمینه ستاد استان خراسان رضوی دوره های آموزشی حضوری و غیرحضوری را طرح ریزی نموده است. این دوره ها در سطح مقدماتی شامل سه جلسه احکام، معارف و قانون می باشد که به صورت حضوری در محل ستاد و مناطق طلایه داران معروف و ادارات و نهادهای استان اجرا می گردد که پس از اخذ نمره قبولی در آزمون به افراد گواهینامه اهدا می‌شود. با توجه به شیوع ویروس کرونا و همچنین ضرورت توسعه و تسهیل فرایند آموزش، فایل صوتی دوره و متن درسنامه آموزش مقدماتی امر و نهی از منکر در سایت ستاد استان قرار داده شده که فراگیران پس از مطالعه و استماع آنها می توانند برای شرکت آزمون های حضوری هفتگی در محل ستاد ثبت نام نمایند.

لیست دوره ها