شهرستان ها

 

نام شهرستانرئیس ستاددبیر ستادجمعیت شهرستانفکستلفن مستقیم
نیشابورحجت الاسلام والمسلمین یعقوبیآقای حسینی4517804333132743222511
سبزوارحجت الاسلام والمسلمین مغیثهآقای مظلوم3063104464844044648441
تربت جامحجت الاسلام والمسلمین طاهریآقای ذاکری2676715253108652545540
تربت حیدریهحجت الاسلام والمسلمین عصمتیآقای فهیمی2246265223656152236561
قوچانحجت الاسلام والمسلمین دستجردیآقای فروزان مهر1744954722494847232221
کاشمرحجت الاسلام والمسلمین طباطبائیآقای سازگار1686645525566955255669
چنارانحجت الاسلام والمسلمین تاجیحجه الاسلام والمسلمین باقری1550134612760046122163
خوافحجت الاسلام والمسلمین شمسی نیاآقای نطاق1389725422205454222051
تایبادحجت الاسلام والمسلمین محدثیآقای نعمتی1175645453311454533110
فریمانحجت الاسلام والمسلمین ایزدیآقای پاکدل990013422667733523337
سرخسحجت الاسلام والمسلمین ارژنگآقای صفری975193452200534522004
گنابادحجت الاسلام والمسلمین صادقی نسبآقای ابراهیم زاده887535725331257252888
بردسکنحجت الاسلام والمسلمین امینیآقای پورمحمد756315542969855429693
درگزحجت الاسلام والمسلمین ایروانیآقای غفاری723554622310146222113
بینالودحجت الاسلام والمسلمین ایزدی
حجت الاسلام والمسلمین بهمنی
حجه الاسلام والمسلمین ساجدی696403559316135593782
زاوهحجت الاسلام والمسلمین مصطفویانآقای نامور676955372399853752389
رشتخوارحجت الاسلام والمسلمین طیبیآقای آجنگان606895622447156224471
باخرزحجت الاسلام والمسلمین امجدیآقای آزاد546155482411154824111
جوینحجت الاسلام والمسلمین دلیری پورآقای ناصری موحد544884522000945220009
خلیل آبادحجت الاسلام والمسلمین ناهیدیآقای فتوحی517015772760057727602
مه ولاتحجت الاسلام والمسلمین میریآقای خوشوقت514095672410056724000
جغتایحجت الاسلام والمسلمین موحدی پورآقای زرقانی491754562119745623469
فیروزهحجت الاسلام والمسلمین فرخاریآقای آقاجانی375394352379243524205
خوشابحجت الاسلام والمسلمین یوسف زادهآقای حامد371814502335045023350
کلاتحجت الاسلام والمسلمین صاحبیآقای شریف362373472397034723970
بجستانحجت الاسلام والمسلمین وحیدیآقای جنیدی312075652228856527168
داورزنحجت الاسلام والمسلمین علیزادهآقای پسندیده219114492424744924308