معاونت امر به معروف و نهی از منکر نیروهای مسلح

به حول و قوه الهی و با استعانت از ذات مقدس ربوبیت، ستاد امر به معروف و نهی از منکر در مسیر رشد و تعالی و تحقق رسالت و ماموریت خطیری که به موجب قانون بر عهده دارد. بصورت روز افزون در جهت فراگیر شدن فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در سطوح و بخش¬های مختلف جامعه فعالیت می نماید و تجربیات حاصل از اجرای قانون و ماموریت و وظایف محوله را در فرایند برنامه ریزی جامع و مبتنی بر اهداف راهبردی و راهبردهای مدون استمرار می¬بخشد. در این راستا معاونت امر به معروف و نهی از منکر نیروهای مسلح استان در جهت فراگیر شدن این فریضه در سطح یگان ها و دستگاه های نظامی و انتظامی استان (شهرکهای مسکونی، درمانگاه ها، مهمانسراها، تالارها، اماکن تفریحی و ...) تشکیل گردیده است که دستگاه ها و شرح وظایف معاونت به شرح ذیل می باشد:

دستگاه های نظامی و انتظامی زیرمجموعه معاونت:


- سپاه امام رضا علیه السلام
- ارتش جمهوری اسلامی منطقه شمال شرق
- سازمان بسیج مستضعفین استان
- نیروی انتظامی خراسان رضوی
- وزارت دفاع و پشتیبانی استان
- 27 یگان و دستگاه نظامی و انتظامی مستقل در سطح استان خراسان رضوی

مسئولیت این معاونت به عهده ریاست محترم سازمان قضایی نیروهای مسلح استان، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای اسماعیلی می باشد که زیر مجموعه معاونت شامل جانشین و مسئول دفتر می باشد که در محل ستاد استان جهت پیگیری امور مستقر می باشند.

شرح وظایف معاونت:


1- تشکیل، تقویت و فعال سازی شوراهای امر به معروف و نهی از منکر دستگاه های نظامی و انتظامی سطح استان
2- تشکیل، تقویت و فعال سازی گروه های تذکرلسانی (طلایه داران) دستگاه های نظامی و انتظامی سطح استان
3- نظارت و ارزیابی سالیانه از دستگاه های نظامی و انتظامی
4- آموزش های عمومی (ضمن خدمت) دستگاه های نظامی و انتظامی
5- آموزش های تخصصی (ویژه ضابطین) دستگاه های نظامی و انتظامی
6- برگزاری جشنواره مفلحون (شناسایی و انتخاب دستگاه ها و افراد برتر یگانهای نظامی و انتظامی)
7- بهره مندی از پژوهش ها و مطالعات راهبردی (شناسایی اولویت های و مصادیق معروف و منکر)
8- برنامه های مناسبتی (برنامه های ویژه بزرگداشت هفته امر به معروف و نهی از منکر در سطح یگانی)
9- برگزاری مجمع دبیران دستگاه های نظامی و انتظامی استان بصورت فصلی
10- دریافت برنامه سالیانه معاونت از ستاد مرکز و بومی سازی آن و ابلاغ به دستگاه های نظامی و انتظامی استان