معرفی ستاد امربه معروف ونهی ازمنکر استان خراسان رضوی

معرفی

ستاد امربه معروف ونهی ازمنکر خراسان رضوی هماهنگ کننده و سیاست گذار ترویج و اقامه امربه معروف ونهی ازمنکر در استان خراسان رضوی می باشد. این ستاد با معاونت های (دولت به مردم و دولت ( ادارات)) ، (مردم به دولت و مردم(تشکلها))، ( دستگاه های نظامی قضایی) و (فرهنگ، آموزش و تحقیقات) در زمینه های مختلف اقدامات آموزشی، ترویجی و عملی را در حوزه اقامه فریضتین طرح ریزی و اجرا می کند. در شهرستان های استان نیز ستاد امربه معروف ونهی ازمنکر دایر می باشد و رئیس ستاد امام جمعه شهر و دبیر به انتخاب ایشان می باشد.

رسالت


ستاد امر به معروف و نهی از منکر، نهادی است که در راستای توسعه نظام مند فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، ترغیب آحاد جامعه به اجرای این فریضه با تأکید بر تذکر لسانی و تقویت نظارت عمومی در تمامی این شئون و تعاملات اجتماعی به امر سیاست گذاری و انجام فعالیت های ترویجی، نظارتی و حمایتی و همچنین هماهنگی های ستادی و بین دستگاهی مبادرت می ورزد.

چشم انداز


به حول و قوه الهی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر در افق سال 1404 هجری شمسی نهادی است: راهبردی، پژوهش محور، برخوردار از تعالی سازمانی و مرجع سیاست گذاری، ایجاد هماهنگی، حفظ یکپارچگی و نظارت بر دستگاه ها و گروه های مرجع در احیا و اجرای امر به معروف و نهی از منکر به گونه ای که انجام این فریضه در سطح ملی و در میان آحاد جامعه تبدیل به ارزش و رفتار اجتماعی شده، آمران به معروف و ناهیان از منکر از حمایت همه جانبه و منزلت والایی برخوردار گشته و نهادهای حکومتی نمونه بارز و پیش رو در احیا و اجرای این دو فریضه مقدس خواهند بود.

هدف کلان


همگانی شدن دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر با تکیه بر آموزه های قرآن و سیره معصومین(ع) و اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و تحقق اصل هشتم قانون اساسی

راهبردها


1. گسترش، ترویج و تعمیق فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر
2. ارتقا و کارآمدی نظام اجرایی امر به معروف و نهی از منکر
3. حمایت و ارتقای شأن، منزلت و کارآمدی آمران به معروف و ناهیان از منکر

ساختار سازمانی