کلیپ

 • سخن بزرگان
  عیدقربان اکربه حکمت مندرج در عید قربان توجه شود، خیلی از راه‌ها برای ما باز می‌شود. در عید قربان یک قدردانی بزرگ الهی نهفته است.  
 • بی_تفاوت_نباشیم
  بی_تفاوت_نباشیم 🔰 ممنون که مارا در خطاهایمان یاری می‌کنید!!!        
 • انتخابات
  🔰حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: 🔹«هر کسی که به دنبال سعادت کشور است یک چنین رئیس‌جمهوری میخواهد. اوّلاً باکفایت باشد، دارای مدیریّت و کفایت مدیریّت باشد. ثانیاً باایمان […]
 • انتخاب من (۴)
  🔖بریزوبپاش 🔰یکى از کارهایى که بنده – چه در تبلیغات انتخابات مجلس و چه در انتخابات ریاست جمهورى – همیشه نگران آن هستم، این است. نه […]
 • انتخابات
  انتخابات 🔰وسیله ای برای عزت ملی است.