هفته قوه قضائیه

حدیث روز (شماره ۱۰)
ژوئن 28, 2021
کتاب خودآموز کاملترین درسنامه کاربردی امر به معروف و نهی از منکر
ژوئن 30, 2021

هفته قوه قضائیه

مطالبه گری
امر به معروف و نهی از منکر اصل هشتم قانون اساسی می باشد. در ماده ۷ قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر نیز آمده است: ماده۷ .مجازات اشخاوی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به مر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمیباشد. و در ماده ۹ آمده است:
⚖️ماده ۹ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییرمحل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *