جهاد سلامت

آوریل 8, 2020

۱۰ اصل طلایی قرنطینه خانگی در مبارزه با ویروس کرونا

۱۰ اصل طلایی قرنطینه خانگی ۱- در خانه بمانیم و دیگران را نیز به این کار دعوت کنیم شاید ماندن یک نفر از ما از بیماری […]
آوریل 8, 2020

۱۰ اصلی که هنگام تردد در خارج از منزل باید رعایت شود

۱۰ اصلی که هنگام تردد در خارج از منزل باید رعایت شود ۱- خروج از منزل فقط در حد ضرورت جداً خودداری نماییم. ۲- رعایت فاصله […]