جهاد سلامت

فروردین ۲۰, ۱۳۹۹

۱۰ اصل طلایی قرنطینه خانگی در مبارزه با ویروس کرونا

۱۰ اصل طلایی قرنطینه خانگی ۱- در خانه بمانیم و دیگران را نیز به این کار دعوت کنیم شاید ماندن یک نفر از ما از بیماری […]
فروردین ۲۰, ۱۳۹۹

۱۰ اصلی که هنگام تردد در خارج از منزل باید رعایت شود

۱۰ اصلی که هنگام تردد در خارج از منزل باید رعایت شود ۱- خروج از منزل فقط در حد ضرورت جداً خودداری نماییم. ۲- رعایت فاصله […]