انتخابات

ژوئن 19, 2021

انتخابات (۲)

رئیس جمهور قوی با رأی بالای مردم 🔻 رهبرانقلاب: رئیس‌جمهوری که روز جمعه انتخاب خواهد شد اگر با رأی بالا انتخاب شود، رئیس جمهور قوی و […]
ژوئن 19, 2021

انتخابات (۱)

🔰 حضور مردم در انتخابات راه غلبه بر فشار دشمن 🔻رهبرانقلاب: اگر [در انتخابات] کاهش حضور مردم را داشته باشیم از آن طرف افزایش فشارهای دشمن […]