کلیپ

ژوئن 19, 2021

سخن بزرگان

سخن بزرگان 🔰امربه معروف ونهی ازمنکر از اموری است که بر همه کس واجب است.  
ژوئن 19, 2021

انتخاب من (۳)

🔰امام خمینی (س) فرمودند: امروز به مستضعفان و مستمندان و زاغه نشینان که ولی نعمت ما هستند، خدمت کنید. پیش خدای تبارک و تعالی، کمتر خدمتی […]
ژوئن 19, 2021

سخن بزرگان

سخن بزرگان رهبر انقلاب: اگر ملّت ایران، خوب، قوی، جازم و عازم وارد میدان بشود و صندوقهای رأی را از رأی خود و عزم خود پُر […]
ژوئن 10, 2019

مجموعه کلیپ‌های «مــــــاچ»

تولید ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی – ۱۳۹۷